Kroniek Koninklijk St. Caeciliakoor Heer 1857-1982

VOORWOORD 1 door Fons Bonten

De kroniek is een verkorte weergave van de zeer rijke koorgeschiedenis van het Koninklijk St. Caeciliakoor van 1876 tot 1981. Deze geschiedenis is in het verleden geschreven door koorlid Fons Bonten op verzoek van het toenmalige bestuur. 
In 15 opeenvolgende delen is deze indertijd gepubliceerd in het toenmalige verenigingsblad ‘De Koerier’. Vanaf deze plaats wil ik onze vicevoorzitter, de heer Henny Coolen, hartelijk dank zeggen voor zijn onmisbare hulp bij het opnieuw uitgeven van deze kroniek. Henny bedankt hiervoor! Deze nieuwe uitgave is tevens een goede gelegenheid voor de nieuwe leden om kennis te nemen van onze rijke koorgeschiedenis. Ik wens jullie heel veel leesgenot bij het lezen van deze kroniek.


VOORWOORD 2 door Henny Coolen

Fons Bonten heeft mij verzocht zijn kroniek opnieuw uit te geven. Om dit te kunnen doen, ben ik bezig met de kroniek opnieuw te typen en te digitaliseren. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Waar nodig zijn taalkundige aanpassingen gedaan.
Om de tekst duidelijk en gemakkelijk te kunnen lezen, is deze in kleinere stukjes verdeeld met kopjes en jaartallen. Ter afwisseling zijn er tevens foto’s of illustraties bijgevoegd. De inhoud van het geheel is vrijwel gelijk aan het origineel van de schrijver. Met deze nieuwe uitgave wil ik een hommage brengen aan onze voormalige secretaris, Fons Bonten, voor het schrijven van deze kroniek en wegens zijn vele verdiensten voor ons koor. Door gezondheidsproblemen werd hij helaas gedwongen zijn actieve loopbaan als zanger (bas) bij ons koor voortijdig
te beëindigen. Fons is echter, als niet-zingend lid, ons koor nog altijd
trouw.
Fons, van harte bedankt!!


Noot van de website redactie door Martin Bongers:

Bestuurslid Henny Coolen is op 25 november 2019 overleden.
Het Koninklijk Sint Caeciliakoor is dankbaar voor wat Henny voor onze vereniging heeft betekend en met name voor zijn inzet deze kroniek, die door Fons Bonten is geschreven, te publiceren in het verenigingsorgaan De Notendop, zodat alle leden er kennis van konden nemen.
Door de kroniek nu te publiceren, op deze website, zal dat voor altijd zo blijven. Kies onderstaand een van de afleveringen door deze als voorbeeld te openen of te downloaden. 05-03-2021